Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en kwam tot stand in een samenwerking tussen de Dienst Studentenvoorzieningen van de Arteveldehogeschool en Pulso Europe.

De Arteveldehogeschool, Pulso Europe en Karel de Grote Hogeschool zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Studeren zonder Blokkeren is ontwikkeld voor studenten die in de loop van hun studie gehinderd worden door faalangst, uitstelgedrag of onzekerheid. Het is een online zelfhulpcursus die deelnemers psycho-educatie en houvast tracht aan te bieden bij het ontwikkelen van vaardigheden om beter te leren omgaan met de moeilijkheden die ze ervaren. De Karel de Grote Hogeschool levert een inspanningsverbintenis naar de deelnemers maar heeft geen resultaatsverbintenis.

De deelnemers blijven verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en dienen actief hulp te zoeken wanneer het niet goed gaat of wanneer er sprake is van een crisissituatie. Informatie en contactgegevens van de interne en externe diensten zijn terug te vinden op de webpagina van de KdG Stuvo van de Karel de Grote Hogeschool.

De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, psychotherapeut of psycholoog.

Deze online cursus bevat links naar websites die door andere partijen dan de Karel de Grote Hogeschool worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Karel de Grote Hogeschool heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Het bezoek aan de website en de gegevens die hierbij worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de geldende regels ter bescherming van de privacy.

De Karel de Grote Hogeschool en Arteveldehogeschool nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maken gebruik van bronnen die zij betrouwbaar achten. Ook al stellen we alles in het werk daartoe, Karel de Grote Hogeschool en Arteveldehogeschool kunnen geen garanties geven voor het ononderbroken functioneren van de site.

Deze website is voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, over te dragen of te verkopen.